Van Odenhoven BV

HOME

CONTACT

Van Odenhoven BV

Van Odenhoven BV traceert en verwerft strategische gronden in Nederland. Hieronder verstaan wij gronden die qua toekomstige gebruiksmogelijkheden en ligging tot de verbeelding spreken. Wij bieden beleggers (vanaf €250.000) de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille van geografisch gespreide gronden. Dat gebeurt op basis van een opslag van 15% bovenop de kostprijs. Het gaat hierbij om gehele percelen en dus niet om, door veel partijen aangeboden, versnipperde kavels. Deze marge is bijzonder laag te noemen in vergelijking met allerlei grondverkavelaars, die doorgaans een veelvoud vragen van de kostprijs.

Beleggen in strategisch gelegen agrarische gronden »

Wilt u meer informatie? Klik hier voor ons contactfomulier.

postbus 76318 • 1070 EH Amsterdam • 020-2210565 • info@vanodenhoven.eu