Van Odenhoven BV

HOME

CONTACT

Van Odenhoven BV

Van Odenhoven BV traceert en verwerft strategische gronden in Nederland. Hieronder verstaan wij gronden die qua toekomstige gebruiksmogelijkheden en ligging tot de verbeelding spreken.

Daarnaast biedt van Odenhoven BV projectontwikkelaars en andere professionele grondbezitters de unieke mogelijkheid om gronden te “parkeren”. Door deze verkoop maakt u liquiditeit vrij en stelt u tegelijkertijd een mogelijk bouwvolume veilig voor het moment dat dit bestemmingtechnisch actueel is. Dit laatste door middel van een in de akte opgenomen ’terugkoopgarantie’.

Wilt u meer informatie over het verkopen of parkeren van uw gronden? Klik hier voor ons contactfomulier.

postbus 76318 • 1070 EH Amsterdam • 020-2210565 • info@vanodenhoven.eu